Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, alsmede de bovenstaand weergegeven leveringsvoorwaarden van Exalto Industrie – en Handelsonderneming B.V.. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Verkoopvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Exalto 2020
Metaalunievoorwaarden 2019


Aan het laden
Aan het laden