Verkoopvoorwaarden

Leverings- en betalingscondities

Metaalunievoorwaarden

Copyright© Exalto B.V.

Niets van deze vaktechnische of overige documentatie mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of worden verspreid zonder de uitdrukkelijke toestemming van Exalto B.V.

Onze producten zijn onderhevig aan voortdurende verbetering zodat wij ons het recht voorbehouden technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

EORI

Het Economic Operations Registration and Identification nummer van Exalto is: NL004069110.

Levering van onze producten vindt uitsluitend via de vakhandel plaats.

Genoemde prijzen in deze uitgave zijn in Euro’s en exclusief BTW.