Disclaimer

Over Exalto
Deze website is eigendom van de Exalto Groep. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Alle informatie op site waar naar gelinkt wordt is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en Exalto logo's) is eigendom van de Exalto groep. U mag de informatie op onze website voor privé-doelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de Exalto Groep en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op de website wilt gebruiken voor commerciele doeleinden, moet u daarvoor toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
De Exalto groep behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.